Про BIM

Про BIM

Що таке BIM?

Building Information Modeling (Інформаційне моделювання споруд) – Інформаційне моделювання будівлі – це підхід до зведення, оснащення, експлуатації та ремонту (а також зносу) будівлі (до управління життєвим циклом об’єкта), який передбачає збір і комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її взаємозв’язками і залежностями, коли будівля і все, що має до неї відношення, розглядаються як єдиний об’єкт.

Тривимірна модель будівлі, або іншого будівельного об’єкта, пов’язана з базою даних, в якій кожному елементу моделі можна привласнити всі необхідні атрибути. Особливість такого підходу полягає в тому, що будівельний об’єкт проектується фактично як єдине ціле: зміна будь-якого з його параметрів тягне за собою автоматичну зміну пов’язаних з ним параметрів і об’єктів, враховуючи креслення та специфікації.

 

На якому етапі потрібний BIM?

BIM охоплює усі етапи життєвого циклу споруди : планування, складання технічного завдання, проектування і аналіз, видача робочої документації, виробництво, будівництво, експлуатація і ремонт, демонтаж. Інформаційна модель стає джерелом даних для системи закупівель, системи календарного планування, системи управління проектами.

14
Років на ринку
10
Та більше проектів одночасно
1 345 023
Квадратних метрів зпроектовано

Переваги технології BIM на кожній стадії життєвого циклу об’єкта:

Планування, передпроект:

 • створення концепт-моделі майбутнього об’єкта, що переходить без втрати даних на наступну стадію;
 • багатоваріантне проектування;
 • розміщення об’єкта будівництва в існуючій забудові;
 • представлення проекту на розгляд зацікавленим особам;

Проектування:

 • якісне проектування відповідно до встановлених термінів;
 • модель об’єкта являє собою основу для роботи різних додатків,  в т.ч. аналітичних, з імітаційного моделювання, визначення вартості.
 • ефективна взаємодія проектувальників різних спеціальностей.
 • BIM-модель дозволяє організувати спільну роботу проектувальників,
 • архітекторів, конструкторів та інженерів різних дисциплін.;
 • узгодженість опрацьованих параметричних об’єктів, що використовуються в проекті, що виключає наявність в BIM-моделі геометричних і координаційних помилок та значно скорочує час проектування
 • більш точний кошторис на ранніх етапах проекту

 Чому ми за BIM:

– Концепція BIM передбачає віртуальне будівництво об’єкта до його фактичного фізичного будівництва, щоб зменшити невизначеність, підвищити безпеку, вирішити проблеми, а також моделювати і аналізувати потенційні впливи різних чинників.

– практичне виключення людського фактору втручання, пов’язану з роботою над проектом від проектної групи, будівельної команди і власника / оператора будівлі, дозволяючи кожній групі додавати і посилатися на всю інформацію, яку вони отримують протягом періоду внесення доповнень і правок в модель BIM. Це може принести значну користь власнику / оператору об’єкта.

– Підвищення продуктивності завдяки простому пошуку інформації,

– Посилення узгодженості будівельних документів,

– Вбудовування і зв’язування важливої інформації, такої як інформація про постачальників для конкретних будматеріалів, з урахуванням їх детального опису і кількості, необхідного для оцінки та проведення тендерів,

– Високу швидкість логістики,

– Зниження затрат.